2012. február 26., vasárnap

Az újjászülető Selyemút

Alább Gőgös Norbert földrajztanár, idegenvezető, keletkutató, irodánk partnerének írását és képeit tesszük közzé. Norbert évek óta szervezi egzotikus útjait Közép-Ázsia különböző területeire.
Nem titkolt célunk, hogy szeretnék kedvet ébreszteni az olvasóban a Selyemút - Turkesztáni utazások a sztyeppei lovas népek nyomán elnevezésű programhoz.


A Selyemút ősi nyugat-turkesztáni (A Tien-san hegységtől nyugatra eső) kulturális központjait Üzbegisztán „örökölte” a Szovjetunió széthullásakor. A karavánvárosok renoválása, a néhai birodalmak, mesés gazdagságú kánságok és emirátusok több évezredes múltba temetett történeti mozaikjainak újbóli kirakása - a független Üzbegisztán kulturális „újjáteremtésének” és önkép kialakításának legfontosabb pillére. 2011. májusi tanulmányi utunk egy több mint 1500 km hosszú szakaszon járta végig ezt az írott idők hajnala óta létező – s most a szemünk láttára újjászülető mesés keleti utat.


Sivatagi esőkben
A 300.000 km2  területű Kizil-kum (jelentése törökül: a vörös homok) földünk 11. legnagyobb és egyben egyik legszárazabb sivataga. Az Amu-darja és a Szir-darja között elterülő dűne és takir (kiszáradt, agyagos sivatag) vidéken sokszor éveken át nem hull mérhető mennyiségű csapadék. Az emberi élet így csak az oázis vidékekre korlátozódott, ahol a víz a már említett 2 folyam mellékágaiból és csatornáiból származott. A mára kiszáradt Amu-darja delta (Khorezm) legjelentősebb oázis-metropolisza a XIV. sz. utolsó évtizedei óta Khíva városa volt. Khíva a sivatag gyöngye vált az 1920-ig fennállt Khívai Kánság fővárosává, ahol minden csepp víz kincsnek számított, még a modern idők hajnalán is. Vámbéry jegyezte fel 1863-ban a mondást, miszerint egy kortynyi vízzel is lemosható egy élet bűne…ha ivóvízzel segítették egymást a sivatagban szenvedők.
A Kizil-kumra vonatkozó meteorológiai adatok - és az elmúlt évek tapasztalatai alapján is -  perzselő melegre számíthattunk 2011. május 5-én délelőtt, a városba érkezéskor. Ilyenkor hőmérő higanyszála napközben már ritkán zuhan +30C alá, s napok telnek el úgy, hogy akár egy felhőt is megpillanthatnánk az ősi város felett.
Ezúttal azonban a természet felülírt minden természetföldrajzi szabályt és meteorológiai statisztikát. Érkezésünk pillanatától 1 héten át folyamatosan szemerkélt, sőt olykor esett (!) az eső. A kánok régi palotájának (a Kunya Ark, vagyis régi erőd az 1600-as évek óta volt a khívai kánok legfontosabb téli rezidenciája) egyik őre így fogalmazott: „…úgy tűnik valami lyuk nyílt a sivatag felett, s talán már soha sem fog elállni, mert én ilyet még soha életemben nem láttam…”
A helyiekkel történt beszélgetéseknél is számos esetben azonnal az időjárásra terelődött a szó: „Örülünk és köszönjük, hogy ilyen időt hoztatok…angyalok utazhatnak köztetek…igazi ajándék ez a jó idő…” hallhattuk itt is – ott is.
Ennyire más itt az „Angyalok utaznak” szólás tartalma nyugtázhattuk magunkban…fényképezőinket és kameráinkat ki-be csomagolva, s az eső elől rejtve…a világ egyik legszárazabb sivatagában…

2010-2011. A műemlék rehabilitáció éve
Buharába menet (miközben a várható csapadék mennyiségét találgatták többen is…) ismertette helyi vezetőnk az üzbég állami rehabilitációs beruházások legfőbb helyszíneit: „…A Karimov elnök úr által tavaly év elején meghirdetett program valamennyi UNESCO világörökségi épületegyüttesünket érintette. Khíva – Buhara – Szamarkand és Shahriszabz egyszerre kerültek a kőművesek és restaurátorok keze alá…A tavalyi év júniusától Buhara úgy nézett ki, mint egy állvány erdő…képzelhetik a külföldi látogatók reakcióit…mindenütt csak a törmelék és a festék potyogott a fejükre… Szamarkandban Ulugbeg csillagvizsgálójából nem látszódott semmi. Képeslapokból mutogattam, hogy mi mindent lehetne látni a munkagépek és állványok helyén…”
A központi irányítással összehangolt, egy éven át tartó felújítási és restaurációs munkák befejezési határideje 2011. április 30. volt. Csoportunk megérkezése előtt 4 nappal zajlottak az ünnepélyes átadások (!). (Iszlam Karimov elnök Buharába érkezésünk napján távozott a frissen restaurált óvárosban rendezett ünnepélyről.)
A Selyemút nagyvárosai már a mongol invázió (1219-1221) előtt is Európában elképzelhetetlen mérvű lakossággal és épületállománnyal bírtak. A legóvatosabb becslések szerint is, Buhara lakossága meghaladta a 300.000 főt, de Szamarkandé sem maradt el a 200.000 fő mérettől (A korabeli Európa legnagyobb városai – Firenze, London, Párizs, Velence – egyenként 35.000 -40.000 főre rúghattak maximum.)
A XX. század történelmi- társadalmi kísérletei rengeteg áldozattal jártak. A kánságokat megszálló Vörös Hadsereg számos esetben a kormányzati- és vallási központok teljes megsemmisítéséig lőtte a városokat, de a szovjet modernizáció is „a múltat végképp eltörölni” jegyében zajlott.
Meglepő, de minden pusztítás ellenére - nem csak Közép-Ázsia, de az egész iszlám világ műemlék együttesei közül is több itt maradt fenn a legszebb, „legeredetibb” állapotban.
Khíva fallal körülvett óvárosa (Icsan Kala) a legnagyobb középkori muszlim óváros, Buhara óvárosa a Selyemút legtöbb fedett bazárját őrzi, míg Szamarkand régi főtere a Regisztán, sokak szerint Ázsia legszebb ősi városközpontja.


Timur Ishmuhametov, egy a kulturális beutaztatásért felelős ügynökség angolul beszélő nemzetközi kapcsolattartója így beszél a rehabilitációs és restaurátori programokról, valamint a jövőbeli munkálatokról:
„A 2010-2011. évi országos projekt nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Üzbegisztán világraszóló látnivalókkal várhassa az utazókat. Határozottan remélem, hogy a rehabilitációs munkák egyre több helyszínt érintenek a jövőben is, hiszen számos olyan városrész akad Khívától – Taskentig, ahol feltámasztható lenne múltunk, a mesés kelet világa.”
„Nézzen csak körül a múzeumainkban, milyen sok fotó maradt az 1870-es évek végétől, a cári időkből. A sok fotó és a régi miniatúrák egyaránt segíthetnek abban, hogy akár a nulláról is újraépíthessük a régi középületeket, sőt a magánpalotákat is.”A múlt jövője
Bármilyen szokatlanul hangozzék is, Üzbegisztánban 2011. tavaszára egymás után nyíltak / nyílnak meg azok a látnivalók, amikről az elmúlt években itt járt vendégeknek még nem lehetett tudomása. Említsünk meg három példát ezekből a frissen nyitott helyszínekből:
1./ Mirza Ulugbeg (a Világhódító Tímúr unokája) 1428-ban átadott 3 szintes obszervatóriumának romjai, már több évtizede látogathatók voltak, de csak idén áprilisban nyílt meg a tudós államférfi életét és munkásságát bemutató kiállítás, Ulugbeg armilláris gömbjével és az általa szerkesztett csillagkatalógus kiadványával. (Az 1437-ben szerkesztett katalógus a Kínán kívüli világ legpontosabb és legjobb „csillagösszeírása” volt.)

2./ Az 1879-1898 között megépített Transzkaszpi vasút (Közép-Ázsia vasút) a Kaszpi-tenger keleti partjától (Krasznovodszk) a Fergánai-medencéig (Andizsan) kötötte össze a Cári Oroszország frissen szerzett ázsiai birtokait. A nyomvonal és a régi hírnév felhasználásával, már ma is üzemelnek járatok a Taskent – Szamarkand – Buhara vonalon. Az üzbég kormány most fizette ki azokat a spanyol szupergyors vonatokat, amik egészen Khíváig röpítik majd az utasokat 250 km/ h sebességgel, 2012 nyarától.

3./ A szovjet vízügyi szakemberek az Aral-tó tó kiszárításával szinte egyidőben létrehozták az Európában példa nélkülien óriásméretű, Aydarkol tavat is. A 250 km hosszúságú, 10 km szélességű tó víztömege többszöröse a Balatonénak. Nagyszerű minőségű és hőmérsékletű vize a jövőben igazi turisztikai kincsé válhat. (A tó kialakulása a véletlennek volt köszönhető. A Szir-darján kijelölt víztározók létrehozásakor a szovjet mérnökök nem tudták kiszámolni  a Csardarija víztároló kapacitását, így az 1969 óta rendszeresen „túlfolyik”, állandó friss vízutánpótlást biztosítva az újdonsült óriástónak.) A tó halászati hasznosítása után, az utóbbi 2 évben megkezdődött a vízparti programok szervezése is, az ide látogató külföldi csdoportok számára.  


2012. február 23., csütörtök

Utazás kiállítás Szerbiában

Egyre több a Szerbiába irányuló utunk. Ez köszönhető a jó "székeli" fogadtatásnak, a Duna-mente látnivalókban való gazdagságának, no és a Duna-áttörés kirívó szépségeinek. (Aki nem tudná, Duna-áttörés névvel próbáljuk összefoglalni a Duna szép, majd 120 km-es, egykori zuhatagi szakaszát, a Babakay-sziklától a Vaskapu-szorosig.)
Ilyen, "dunás" ügyekből kifolyólag ismét Belgrádban akadt dolgom. Méghozzá a szerb turisztikai vásáron. Kíváncsian vártam, ránézve a webes információkra, elég kicsi attrakcióra számítottam. Már rutinosan haladtam át a Zimony-Újbelgrádi szakaszon, majd a Gazela-hídon, s elsőre megtaláltam a felüljárók tömege között a megfelelőt, hamar az expo területére értem. Parkolni ugyan csak nagyon szabálytalanul, de senkit sem akadályozva, fagyott füvet nem taposva tudtam, de helyi barátunk, Ernő Székelykevéről nyugtatott, ne félj, megvár a kocsid, ez itt a Balkán. Hm, igen az, sokszor sokkal élhetőbb. mint egyre inkább agyonszervezett otthoni világunk.
Bent, a valamikor a 60-as, 70-es években épült pavilonsoron csak ámultam. Egyrészt, mert koruknak nagyszerű építészeti alkotásai. Feszített vasbeton szerkezetek, hatalmas terek, összekötve szintén jól fűtött folyosókkal. Azt kell mondjam, építészetileg jól megfelelnek a célnak.


Másrészt ámultam a tartalmon. Hm, ez a kiállítás tán épp most körözi le a nagynevű budapestit, amely egyre csökken. Ja kérem, a mohóság sosem szül jót.
Rengeteg stand van.


A zömük afféle tour-inform, egyes országrészek reklámja, de akad sok-sok utazási iroda, külön egy pavilon dicsőíti a bort (jól teszi!), de azt hiszem mind borban, mind a hozzá kapcsolódó sznobizmusban tartósan mi fogunk vezetni.
No és a rengeteg délszláv női szépség. Szerencsére velük is zsúfolásig telve a kiállítás, mert ugye az esztétikum mindig fontos.
Hamar megismerhetek egy egykori jugoszláv katonát, aki fiatal nyugdíjasként fából épített egy szép sajkát, gazdagítandó a turisztikai kínálatot. (Ugye mindenki tudja, mi az a sajka? Volt egykoron Magyarországon ún. sajkás-kerület is, a sajkások állandó szereplői voltak a törökellenes háborúknak.) Na jó, ezt a mai sajkát már nem evezők, hanem motor hajtja.

Az esetleges leendő partnerekkel való ismerkedés közben egyre nagyobb bennem a vágy egy jó pljeskavicára. (Szeretem mindenütt megkóstolni a helyi konyhát, s örülök, ha kedvencre találok.) A pljeskavica egy vegyes darálthúsból álló rostonsült húslepény hozzá való zsemlében, vagy tésztában mindenféle földi jóval, hagymával, fűszerekkel, tejföllel, mustárral stb. tetszés szerint ízesítve. Afféle hamburger, csak sokkal jobb és tartalmasabb.
A múltkoriban hallottam, hogy nagy felzúdulást okozott Szerbiában, mint boldog uniós tagjelölt országban, a brüsszeli eurokraták azon véleménye, miszerint a rostonsült pljeskavica rákkeltő, ezért betiltandó. (Hála Brüsszelnek a gondoskodásért!) Tudatosabb hazafiakban (ez tán a szerbek többségét jelenti) ez már eleve erős "euro-szkepticizmust" (értsd: hülyeséggel szembeni ellenállást) generált. Gondolom, majd vagy kapnak haladékot a pljeskavica-evés káros szokásának elhagyására, vagy kitalálja valamelyik piacfoglaló multi, hogy ez miért egészséges mégis. De vessünk egy pillantást a büfére, amely a budapesti árak feléért ad jó étkeket.


Igen, köszönöm, finom volt..... :)
Jó érzés, hogy magyar ötleteink, elgondolásaink tetszenek a helyieknek.  Ahogy az "Al-dunai székely" turizmus szervezésnek is csodájára járnak. Ezek olyan dolgok, mint, amikor mi csodálkozunk rá valami "nyugatira". Igen, egy barátom azt mondta egyszer, a Szent Korona és alattvalóinak örök feladata, hogy adjanak. Nem öntömjénezve, nem számításból, hanem mert így természetes. És persze épp ilyen természetességgel és szerénységgel érdemes nekünk is tanulni.
Érdekes, mintha a szerbeknél még dúlna az az érzés, ha nyaralás, ha kirándulás, akkor külföld. Pedig nekik is van sok szép helyük. Magyarországon már sokan tudják, a belföld bizony jó, megtanulták a hazai hotelek is, hogy sokszor a magyar a legjobb vendég, no persze senki sem szeretnék lebeszélni külföldre, tán éppen az Al-Dunához vezető útjainkról. :)
Már küzdenek a szerbek is, hogy belföldön tartsák az utasokat. Ebben igyekszünk segíteni. Megjelentek a népviseletbe öltözött vendéglátók (közöttük a "zsinóros" szerbiai magyarok). Tessék megnézni a velebiti rácot! Nem, nem a déli Velebit-hegységből jött jellegzetesen hegyi népviseletében. Illetve nem most jött. Talán valamelyik ősét telepítették onnan a Vajdaság (Délvidék, Bácska-Bánát) egykoron magyar, vagy legalábbis sokkal magyarabb, lapos vidékére az újabb honfoglalások egyike alkalmával. Ő már alföldi, csak a viselete hegyi.

Aztán megpillantjuk Ernővel a magyar pavilont. Szép, jó helyen van, jót kínál, hajrá hazaiak!

Hatalmas poszter csábít Nyugat-Szerbiába. Az vajon hol lehet? Bácska nyugati része? Vagy a Fruska Gora? Vagy attól délebbre? Nem tudom, de láthatóan szép! :) (zapad=nyugat)
 Tessenek jönni Szerbiába! A Duna-mente szép dolgait megmutatjuk, S később tán délebbre is merészkedünk.
Mostani javaslataim:
Hajóval a Vaskapuhoz
Hajóval a Duna legjaván
Déli végeken - a Vaskaputól Eszékig