2011. március 29., kedd

Segítsünk!

Itt az 1%-ok gyűjtésének ideje. Néha idegeinkre megy, mint novemberben a sok gépjármű biztosítási ajánlat? Ne, tűrjük kérem türelemmel. Sőt, ha tehetjük, kicsit figyeljünk is oda! Sokan kérik az adózók segítségét, sokan, sok jót is megvalósítanak az ilyen úton szerzett források segítségével. Ezt magam több civil szervezet révén is tudom.
Szeretnék én is olvasóink, utasaink figyelmébe ajánlani két lehetőséget. Természetesen mindkettő rokon irodánk tevékenységével. És mindkettő esetében meg vagyok győződve nem csupán a szándék tisztességéről, hanem a végrehajtás, a gazdálkodás tisztes voltáról is.

Az egyik egy hazai egyesület, melynek magam is tagja vagyok: ez a Gróf Majláth Gusztáv Károly Közhasznú Egyesület. Névadónk Erdély püspöke volt 1897-től 1936-ig. Tevékeny élete során sokat tett a szegényekért, az ifjúság neveléséért. Részletes életrajza itt olvasható.
Az egyesület tevékenysége elsősorban a csángó gyermekek oktatását hivatott segíteni. Az adóbevalláshoz mellékelendő felajánló cédulára a 18982851-1-08 adószámot kell írni.

Másik javaslatom csak részben más. A cél ugyanis gyakorlatilag ugyanaz: a gyimesi és moldvai csángók oktatása. A kedvezményezett a Gyímesi Szent Erzsébet Gimnázium Alapítvány. Igen, az az iskola, melyet a híres, zágoni születésű atya, Berszán Lajos hozott létre, s amelyet ő azóta is vezet. Berszán atya az iskoláról szóló könyve a Hon Toursnál is kapható, megvásárlásával szintén az iskolát segíti.
Berszán atya kedves ismerősünk, tavaly dedikált is irodánkban, iskolai csoportjainknak több alkalommal helyet adott kollégiumukban. Magyarországról a Gyímesi Szent Erzsébet Gimnázium Alapítványon keresztül lehet őket támogatni, melynek adószáma:18112467-1-41.A Szent Erzsébet Gimnáziumhoz több nagy élmény is köt. Ezek némelyike látszólag nem hangzik különösnek. Mert mitől volna különös az, hogy az ember éjszakába nyúlóan poharazgat Berszán atyával? Csak az értheti igazán, aki ült már ott a kis konyhában. A hatalmas élettapasztalat, a ceasescu-i Romániában a túléléshez szükséges furfang ötvözve a székely-örmény leleménnyel, az ortodoxia és annak természetrajzának mély ismerete, az egész világra tekintő sugárzó szeretet. Ezek áradnak Berszán atya közvetlen humorából. És ehhez az iskolához köt még egy élmény. Sólyom László elnök úr látogatása, melyet volt szerencsém közelről megélni. Az elnök úr köztudottan két dolgot viselt különösen a szívén: a környezetvédelem ügyét és a határontúli magyarok probléma tömegét. Ez utóbbi enyhítésére tett erőfeszítése volt az a székelyföldi látogatása is, melyen majd egy napot töltött a "gyimesek" vidékén, felkeresve a Szent Erzsébet Gimnáziumot is, közvetlen módon konzultálva annak tanári karával is. Erről a látogatásról szeretnék pár képet megosztani az érdeklődőkkel. (A csángók világába pillanthat be a Máramaros-Moldva című utunk révén is.)

Várakozó csángó diákok
Az elnököt köszönti Berszán Lajos
Sólyom László üdvözli a tanárokat és a diákságot

Konzultáció a tanári karral

Búcsú

Integet az elnök úr

Búcsúzó csángók